Innhold

OxoPanel kommer i januar 2022

Dokumentasjon for bruk av OxoPanel vil komme når løsningen er lansert.

Hva er OxoPanel?
OxoPanel er vår egenutviklede løsning for administrasjon av hostingløsninger og domeneregistre. Løsningen brukes for administrasjon av hostingtjenester fra (i første omgang) cPanel og DirectAdmin, og fra domeneregistre og forhandlere som Norid og Enom. Kommunikasjon mellom OxoPanel på den ene siden, og hostingsystemer og domeneregistre på den andre siden, skjer ved bruk av leverandørenes offentlige APIer.

Noen av funksjonene i første versjon av OxoPanel:

  • Komplett og lettfattelig administrasjon av DNS-pekere
  • Administrasjon av e-postkontoer
  • Administrasjon av databaser og databasebrukere
  • Administrasjon av FTP-kontoer
  • Administrasjon av subdomener
  • Administrasjon av SSL-sertifikat
  • Automatisk registrering av domenenavn og kontakthendler


Skjermdumper fra en betaversjon av OxoPanel: